ورود

وارد اکانت خود شوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
سه شنبه, 29 خرداد 1397

ارزشیابی مستمر چه تاثیری در فرایند آموزش دارد

بستن


ارزشیابی مستمر در فرآیند آموزش نقش مهمی ایفا می کند و در هر مرحله معلم باید آموزش را از جایی شروع کند که دانش آموزان از نظر مهارت، نگرش و دانش در آن جا قرار دارند...

ارزشیابی مستمر در فرآیند آموزش نقش مهمی ایفا می کند و در هر مرحله معلم باید آموزش را از جایی شروع کند که دانش آموزان از نظر مهارت، نگرش و دانش در آن جا قرار دارند.این نوع ارزشیابی بازخورد مناسبی به معلم می دهد تا بتواند فعالیت هایی طراحی کند که با دانش، نگرش و مهارت های شاگردان متناسب باشد.

 

به طور طبیعی عملکرد دانش آموزان در فعالیت های گوناگون یکسان نیست به این دلیل معلم باید به طور منظم دانش آموزان را در فعالیت های گوناگون زیر نظر بگیرد تا عواملی را که مانع پیشرفت آنان است شناسایی کند.

 

معلم خود در یک فرآیند تجربه اندوزی قرار می گیرد و از این طریق می تواند علایق دانش آموزان را شناسایی کند و از طریق ارزشیابی متناوبی که انجام می دهد و یادداشت هایی که بر می دارد اطلاعات کافی برای سنجش یک دانش آموز را جمع آوری کند.ارزشیابی مستمر به هیچ وجه نباید به رتبه بندی و دسته بندی دانش آموزان بینجامد .

 

● روش های عملی ارزشیابی مستمر
۱) تنظیم فهرست ارزشیابی از فعالیت های گوناگون دانش آموزان در کلاس و نیز فعالیت های خارج از کلاس آنان است.معلم محدوده انتظارات خود را در مورد آنان مستند سازد.میزان پیشرفت دانش آموزان بر اساس این اطلاعات، ارزشیابی کند و بتواند نقاط ضعف و قوت دانش آموزان را مستدل و مستند به اطلاع والدین برساند تا آنان را برای کمک به آموزش فرزندانشان هدایت کند.

۲) معلم هر نوع خلاقیت یا عملکرد مناسب و خارج از انتظار را در زمینه فعالیت ها در ستون ملاحظات یا یادداشت های جداگانه دیگر ثبت کند و برای آن امتیاز اضافی در نظر گیرد.در ارزشیابی مستمر هر دانش آموز با خودش مقایسه می شود بنابراین معلم باید وضعیت فعلی هر دانش آموز را با وضعیت قبلی وی مقایسه کند و میزان پیشرفت او را ملاک ارزشیابی قرار دهد.

 

● هدف ارزشیابی تکوینی یا مستمر
۱) فراهم آوردن شواهد معتبر درمورد یادگیری درسی
۲) تعیین نقاط قوت و ضعف دانش آموزان درفرآیند یاددهی و یادگیری
۳) تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان
۴) تثبیت اعتماد به نفس فراگیران وایجاد انگیزه برای یادگیری در آنان
۵) پرورش روحیه تحقیق، تفکر ، تلاش، ابتکار وخلاقیت دانش آموزان
۶) توجه به جنبه های مهم درس و اهداف آموزشی آن
۷) تشویق به استفاده ازراهبردهای فعال یادگیری


برای انجام ارزشیابی تکوینی یا مستمر می توان از شیوه های اجرایی گوناگون در کلاس درس استفاده کرد.بدون شک این شیوه ها از هد ف های دوره تحصیلی، سطح سنی دانش آموزان موضوع ومحتوای دروس، روش های تدریس معلم ، تعداد دانش آموزان کلاس و چندین عامل دیگر تأ ثیر می پذیرد.با این وصف استفاده از شیوه های زیرپیشنهاد می شود:
۱) ثبت رویدادهای مهم از عملکرد دانش آموزدریک مجموعه
۲) انجام آزمایش به صورت فردی و گروهی
۳) انجام پروژه های فردی وگروهی
۴) اجرای نمایش
۵) مشاهده واستفاده از آن در اندازه گیری
۶) یادداشت رویدادهای مهم عاطفی، روانی وحرکتی
۷) اظهار نظرهای کتبی و شفاهی معلم
۸) دادن کارهای عملی به دانش آموزان
۹) انجام آزمون کتبی چند گزینه ای
۱۰) استفاده از سوال های شفاهی، تحلیلی، تبیینی

‌● نتیجه گیری
ارزشیابی مستمر را می توان به شیوه های گوناگون در کلاس به کار گرفت این شیوه ها بدون شک از هدف ها، دوره، سطح سنی دانش آموزان، موضوع درس، تعداد دانش آموزان و چندین عامل دیگر تاثیر می پذیرد. 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی